หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / บริษัท ไทยไบโอแก๊สเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด รายละเอียดบริษัท


?

บริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด (TCP) ได้ตัดสินใจร่วมลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากแก๊ซชีวภาพกับบริษัท ไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TBEC) ดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 1.4 MW/hr และกำลังขยายเป็น 2.8 MW/hr  มีพนักงานประจำโครงการทั้งสิ้น 12 คน