เปลี่ยนภาษา


ข่าวสารและกิจกรรม หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม CSR จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วม ระหว่าง ภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในการสร้างกิจกรรม CSR ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม พร้อมให้การสนับสนุนเท่าที่เราจะทำได้