เปลี่ยนภาษา


หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการรับรอง

 

มาตรฐานการรับรอง ระบบคุณภาพ

            กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม ได้รับการการันตีถึงระบบการจัดการตรวดสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ จะเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต จนกระทั่งการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ ทางบริษัท ฯ ยังมีการตรวจสอบระบบการจัดการ จากองค์กรอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

มาตรฐานที่กลุ่มบริษัทท่าฉางอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองประกอบด้วย

1.มาตรฐาน ISO9001 :2015 

2.มาตรฐานการรับรอง GMP/HACCP 

3.มาตรฐานการรับรอง GMP Plus

4.มาตรฐานการรับรอง ISO22000

5.มาตรฐานการรับรอง ISO14001

6.มาตรฐานการรับรอง OHSAS18001

7.มาตรฐานการรับรอง RSPO Supply Chain