เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

น้ำยางข้น

น้ำยางข้น คือ น้ำยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการเพิ่มความเข้มข้น โดยจะมีปริมาณเนื้อยางประมาณร้อยละ 55-65 ซึ่งสูงกว่าน้ำยางสดที่มีปริมาณเนื้อยางประมาณร้อยละ 25-30 สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

** ถุงมือ

** ถุงยางอนามัย

** ลูกโป่ง

** ที่นอน

** ฟองน้ำ / หมอนฟองน้ำ

** เส้นด้ายยางยือ

** เครื่องมือแพทย์

** ตุ๊กตา / หน้ากาก / หุ่นต่าง ๆ 

               การบรรจุ

** DRUM / 200-205 Kg

** Bulk

** Flexi bags 

** Tank Car