เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

ขี้เค้ก

จี้เค้ก ส่วนของกากตะกอนจากการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยหมัก