เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

เส้นใยปาล์ม

เส้นใยปาล์ม คือ ส่วนที่ได้จากกระบวนการบีบเนื้อปาล์มดิบออกจากเปลือกหรือผิวด้านนอก นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเผาไหม้ใน Boiler นำไปเป็นส่วนประกอบสำหรับทำปุ๋ยหมัก