เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

ทะลายปาล์ม

ส่วนประกอบของทะลายปาล์มสดจะประกอบไปด้วย ผลปาล์มประมาณ70 % กากก้านทะลายและสิ่งเจือป่น ประมาณ 30 % โดยประมาณ

ส่วนประกอบของทลายปาล์ม