เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

น้ำมันปาล์มเมล็ดในดิบ

น้ำมันเมล็ดในปาล์ม คือ เป็นน้ำมันที่สกัดมาจากเนื้อเมล็ดในของผลปาล์มสด

** ใช้ทำน้ำมันไบโอดีเซล

** ชอกโกเลต

** เครื่องสำอาง และสบู่