เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

เนื้อเมล็ดในปาล์ม

เนื้อเมล็ดในปาล์ม เป็นส่วนที่ได้มาจากการกะเทาะเมล็ด ในกระบวนการสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่อจำหน่าย