เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

ทะลายปาล์มเปล่า

ทะลายปาล์มเปล่า คือ ส่วนของทะลายที่ได้จากการเหวี่ยงผลปาล์มดิบออกเรียบร้อยแล้ว  สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ดฟาง นำไปเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก  นำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไบโอแมส