เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

รถบรรทุกพ่วง

รถบรรทุกพ่วง มี 18 - 24 ล้อ บรรทุกสินค้าภายในกลุ่มบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เนื้อเมล็ดในปาล์ม กะลาปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม

และสินค้าอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ มั่นใจเรื่องความปลอดภัย และความสะอาด สนใจติดต่อ 077-277791 , 077-277792

บริษัทท่าฉางโลจิสติกส์ จำกัด ยินดีให้บริการคะ/ครับ