เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

รถหัวลาก บรรทุกน้ำยางข้น ,น้ำมันปาล์ม

รถหัวลาก บรรทุกน้ำยางข้น น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม โดยเฉพาะ ไม่ต้องห่วงเรื่องสิ่งเจือปน ทางบริษัทมีการดูแลทำความสะอาด อย่างดี

พร้อมทำงาน สนใจติดต่อ 077-277791 , 077-277792 เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์