เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

ยางสกิมเครฟ

ยางสกิมเครป คือ ยางที่ได้จากการนำยางก้อนถ้วยรีดผ่านเครื่องจักรรีดเครป (Creper) มีลักษณะติดกันเป็นผืนยาวตามปริมาณของยางที่ป้อนเข้าเครื่อง และมาตรฐานของยางเครปคุณภาพดีจะจำกัดความหนาไม่เกิน 3 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติที่ดีคือ มีความยืดหยุ่นดี ทนต่อแรงดึงดูดสูง สามารถนำไปอัดเป็นยางสกิมบล็อก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้าทั้ง ในประเทศ และนอกประเทศ เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่อไป