เปลี่ยนภาษา


สินค้าและบริการ หน้าหลัก / สินค้าและบริการ

น้ำมันปาล์มดิบ

  น้ำมันปาล์มดิบ คือ น้ำมันที่สกัดมาจากเนื้อนอกของผลปาล์มสด

** ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์สำหรับบริโภค

** ใช้ทำน้ำมันไบโอดีเซล

**  เป็นส่วนประกอบในอาหารสัตว์